Počet položek: 0 0 Kč

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu Fosur.cz – Jana Surmová Fojtíková, Vilová 413, 763 14  Zlín 12, telefon: +420 722 270 612, email: fosur@email.cz, formou jednostranného právního jednání – např. dopisem poslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2. a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Jana Surmová Fojtíková, Vilová 413, 763 14  Zlín 12. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.2. b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží

2.2. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář "Oznámení odstoupení od smlouvy" >>


Stručný přehled, co dělat při vrácení zboží ve 14denní lhůtě:

Své právo na odstoupení od smlouvy a  na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně nebo emailem, a to vyplněním vzorového formuláře "Odstoupení od kupní smlouvy" a zasláním zboží na adresu:

          Jana Surmová Fojtíková, Vilová 413, 763 14  Zlín 12, email:  fosur@email.cz

  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  • Zboží může být po dohodě vráceno i později.
  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
  • Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
  • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
  • V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Potřebujete poradit ? Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zaslaný dotaz. Odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin.

za Fosur

J. Surmová Fojtíková

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz