Počet položek: 0 0 Kč

Jak nakupovat

Cena zboží:

Cena nabízeného zboží je platná po celou dobu, kdy je zboží vystaveno. Cena zboží je konečná, uvedená včetně případných souvisejících poplatků. Prodávající není plátcem DPH.

 

Vše o nákupu:

V levém sloupci naleznete kategorie produktů, ve kterých je zboží tříděno do podkategorií a velikostí. Kliknutím myši na kategorii či podkategorii, případně velikost se v prostřední hlavní části zároveň zobrazí její obsah.

Zboží přidáte do košíku kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Pak můžete pokračovat v nákupu nebo přejít k dokončení objednávky. Do košíku lze vložit zboží v množství, které je aktuálně skladem. K dokončení objednávky po Vás budeme chtít Vaše fakturační a doručovací údaje (jméno, adresa, telefon, email). K nákupu u nás se nemusíte registrovat. Dále vyberete způsob dopravy zboží a způsob platby za zboží.

Pokud jste si vybrali jako způsob doručení zboží Balík na poštu, vyberte si se seznamu pobočku České pošty, na kterou budete chtít zboží zaslat.

K dokončení objednávky bude zapotřebí Váš souhlas s obchodními podmínkami a objednávku odešlete. Po přijetí objednávky od nás obdržíte na email potvrzující zprávu s rekapitulací celé objednávky.

V případě, že zboží není skladem, nebo není skladem v dostatečném množství, budete na toto upozornění při objednávání zboží. Jestliže nemáme zboží v požadovaném množství skladem, nelze objednávku dokončit.

Pokud potřebujete poradit s objednávkou, kontaktujte nás telefonem nebo emailem.


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu Fosur.cz – Jana Surmová Fojtíková, Vilová 413, 763 14  Zlín 12, telefon: +420 776651711, email: fosur@email.cz, formou jednostranného právního jednání – např. dopisem poslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2. a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Jana Surmová Fojtíková, Vilová 413, 763 14  Zlín 12. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.2. b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží

2.2. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

....................................................................................................................................................................................................

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v části "DALŠÍ INFORMACE"

Klikněte zde>>


Storno objednávky:

  • ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, případně se výrazně změnila cena u dodavatele zboží. O tomto budete neprodleně informováni emailovou zprávou. Případná již zaslaná platba za zboží  Vám  bude vrácena v nejkratším možném termínu.
  • ze strany kupujícího – každou objednávku můžete zrušit, a to do 24 hodin od objednání písemným oznámením bez udání důvodu na email fosur@email.cz. Stačí uvést Vaše jméno a číslo objednávky.

Ochrana osobních dat:

Ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. se internetový obchod Fosur.cz zavazuje, že svěřená osobní data, která nám zákazník poskytne, budou využívána pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuta třetím osobám a ani jinak zneužita. Budeme uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních dat z databáze bez udání důvodu.

Internetový obchod Fosur.cz tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00043904/001.

Děkujeme za Vaši návštěvu a zájem! Prosím čtěte naše obchodní podmínky v plném znění.